2015, ഡിസംബർ 16, ബുധനാഴ്‌ച

ഇന്നത്തെ കവിത

വാച്ച്


ക്ഷീണമില്ലാതെ ഓടുന്ന വല്ല്യേട്ടനും
മടിയനായ കുഞ്ഞനിയനും
മനുഷ്യരുടെ സമയം ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു
അവര്‍ക്കിടയില്‍ മത്സരമുണ്ട്
പരാജയമില്ലാത്ത മത്സരം

ഷഹനാസ് എം 7 എ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ