2017, ജനുവരി 19, വ്യാഴാഴ്‌ച

അക്കര എച്ച്. എ യു. പി. സ്കൂൾ എഴുത്തുകൂട്ടം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 4 കവിതാ സമാഹാരങ്ങളുടെ പ്രകാശനം പ്രശസ്ത കഥാകൃത്ത് ശ്രീ. മഹേന്ദർ നിർവഹിച്ചു.
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ