2013, ജൂൺ 18, ചൊവ്വാഴ്ച


  സൈക്കിള്‍


  ആ  തുരുമ്പിച്ച  സൈക്കിള്‍
  കരി പിടിച്ച  ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക്
  ചിതയൊരുക്കി
  മണ്‍ ചുവരുകളില്‍  മരവിക്കയായി
  ജീവിതം
  മുഷിഞ്ഞു  കീറിയ  ഷാളു  പോലെയായിരുന്നു.
  നെയ്തെടുക്കാന്‍  ശ്രമിച്ചപ്പോഴും
  പരാജയത്തിന്റെ
  വിരല്‍പ്പാടുകള്‍  മാത്രം

  ജന്നത്തുല്‍  ഫിര്‍ദൗസ് പി കെ
  

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ